Gratis kvalitetsdataspel

Bubble Puzzle 97

Oppdatering 2009-07-08

Denne nettstaden er no offisielt lagt ned, eller i det minste lagt i koma. Eg vil ikkje komma med nokon nye omtalar framover. Dei gode nyheitene er at eg lèt alle dei gamle spelomtalane ligga oppe, og eg har sjekka og retta alle lenkjene, slik at det ikkje skal vera noko problem å lasta ned alle spela. Les gjerne òg historien bak Gratis kvalitetsdataspel, og send meg ein e-post om det er noko du lurer på.

Introduksjon

Her har me faktisk tre spel som liknar veldig på kvarandre – dette, BubbleBall og Busta Move. Alle spela går ut på det same; du skal skyta bobler/kuler med ei kanon, og desse vil forsvinna viss tre eller fleire i same farge festar seg saman. Boblene/kulene under dei vil òg forsvinna.

Sidan alle spela er variantar av same spelidé, vil eg i kvar omtale konsentrera meg om forskjellane mellom dei.

Likskapar og forskjellar

I dette spelet får du boblene utdelt i ei bestemt rekkjefølgje, noko du ikkje gjer i dei andre spela. Bretta er allereie utstyrt med bobler i forskjellige posisjonar og fargar. Dei første bretta er då ganske enkle. Men seinare blir det vanskeligare – nokre brett er verkelig vanskelige (kan spesielt nemna brett nr. 22, utrulig vanskelig, men eg klarte det til slutt). At kanonen du styrer rører seg horisontalt på nokre brett er ikkje akkurat med på å gjera det lettare.

Nokre brett ser vanskelige ut, men er kjempelette. Derfor er det viktig å sjå nøye etter løysingar. Eg må seia at ein del av bretta rett og slett er geniale! Sjølv om spelet inneheld mykje strategi, er det òg viktig at du har raske refleksar.

For fargeblinde

Spelet inneheld forresten ein spesialmodus for fargeblinde, der kvar boble har eit lite symbol som representerer fargen. Ein god idé, synest eg, då spelet blir tilgjengelig for fleire.

Fleire brukarprofilar

Du kan oppretta eigne brukarprofilar for forskjellige spelarar. so kan kvar person som speler spelet begynne på det brettet dei sist var på. Det er 50 brett, og du kan t.o.m. laga dine eigne.

Konklusjon

Likte du dei andre spela basert på denne spelideen, vil du òg lika dette. Alle spela er gode – og veldig like, men forskjellige nok til å gje variasjon. Er du lei eit av dei, kan du slappa av med eit anna. Mitt råd er derfor: Prøv alle!

 

Spel­informasjon

Versjon
1.3c
Kort beskriving
Du skal skyta farga bobler på andre farga bobler. Når du får tre eller fleire bobler av same farge saman, forsvinn dei alle.

Nedlasting

Liknande spel

Kategoriar spelet er med i

Bubble Puzzle 97 vart først omtalt 1999-06-19.


Gratis kvalitetsdataspel-nettstaden er skriven og utforma av Karl Ove Hufthammer. Eg set alltid pris på kommentarar, kritikk og tips.

RSS-utgåva av denne nettstaden.