Gratis kvalitetsdataspel

Hellcarrier

Oppdatering 2009-07-08

Denne nettstaden er no offisielt lagt ned, eller i det minste lagt i koma. Eg vil ikkje komma med nokon nye omtalar framover. Dei gode nyheitene er at eg lèt alle dei gamle spelomtalane ligga oppe, og eg har sjekka og retta alle lenkjene, slik at det ikkje skal vera noko problem å lasta ned alle spela. Les gjerne òg historien bak Gratis kvalitetsdataspel, og send meg ein e-post om det er noko du lurer på.

Handlinga

Europa blir angripen av terroristar, og det blir di oppgåva å slå tilbake for å sikra verdsfreden. Du styrer eit helikopter, og må utføra ymse oppdrag for FN.

Oppdraga

Oppdraga du får går vanligvis ut på å henta og bringa ting eller personar, beskytta transportar, eller uskadeliggjera fiendlig utstyr og personell. I starten av spelet får du mest ufarlige øvingsoppdrag, men seinare møtar du væpna motstandarar. Det er ikkje alltid like gøy.

Våpen og sånt

Med deg har du ein annanpilot som styrer med våpna. Du kan velja mellom eit vanlig maskingevær og ymse rakettvåpen, avhengig av kor langt du er komen i spelet. Annanpiloten spelar òg ei anna viktig rolla. Han er ansvarlig for å reparera helikopteret når det blir skada. Når du startar spelet, kan du velja kva annanpilot du vil bruka. Nokre er flinke med våpna, mens andre fungerer betre med ein verktøykasse i neven.

Grafikk og lyd

Grafikken er ganske grei, og er overraskande nok jamn sjølv på rimelig gamle maskiner. Lyden er òg OK, men musikk er det berre mellom kvart hovudoppdrag.

Konklusjon

Alt i alt er dette eit kjekt krigsflyspel. Prøv det gjerne.

Bilde

[Bilde frå spelet. Format: 320×240 PNG.]

[Bilde frå spelet. Format: 320×240 PNG.]

[Bilde frå spelet. Format: 320×240 PNG.]

 

Spel­informasjon

Versjon
1.0
Forfattar
Johan Peitz
Heimesida
Hellcarrier
Kort beskriving
Styr eit helikopter og utfør oppdrag i kamp mot terroristar.

Nedlasting

Kategoriar spelet er med i

Hellcarrier vart først omtalt 2002-09-05.


Gratis kvalitetsdataspel-nettstaden er skriven og utforma av Karl Ove Hufthammer. Eg set alltid pris på kommentarar, kritikk og tips.

RSS-utgåva av denne nettstaden.