Gratis kvalitetsdataspel

Dynamite

Oppdatering 2009-07-08

Denne nettstaden er no offisielt lagt ned, eller i det minste lagt i koma. Eg vil ikkje komma med nokon nye omtalar framover. Dei gode nyheitene er at eg lèt alle dei gamle spelomtalane ligga oppe, og eg har sjekka og retta alle lenkjene, slik at det ikkje skal vera noko problem å lasta ned alle spela. Les gjerne òg historien bak Gratis kvalitetsdataspel, og send meg ein e-post om det er noko du lurer på.

OBS! Dette er ein betaversjon av eit spel. Det vil seia at det ikkje er ferdig, og vil sannsynligvis innehelda feil, kanskje alvorlige feil. Kanskje vil det fungera OK, kanskje ikke. Verken eg eller spelprodusenten kan garantera noko.

Introduksjon

Dette er eit spel for to til fire spelarar, der de skal prøva å sprenge bomber på kvarandre, og på ulike monster. Han eller ho som overlever lengst, vinn.

Sjølve spelet

Kvart brett består av eit rutenett med felt, og kvart felt inneheld enten ein mur eller gras. Graset kan de gå på, men murar, motspelarar og monster må først sprengast vekk! Til all denne sprenginga har kvar spelar i utgangspunktet berre ei bombe han kan bruka om gongen, men under nokre av murane ligg ulike kjekke bonusgjenstandar. Desse kan gje deg fleire bomber, kraftigare bomber, gjera deg raskare, og mykje anna. Det finst totalt 20 ulike bonusgjenstandar, med varierande nyttegard.

Grafikk og lyd

Grafikken er høgoppløyselig og godt teikna. Du kan for øvrig sjølv velja kor store bretta skal vera, og korleis dei skal vera samansett, for eksempel om dei skal ha mange eller få murar.

Det er ingen musikk i spelet, med flust med gode lydeffektar. Ein fin detalj er at lyden er i stereo, slik at for eksempel bomber som går av på venstre sida av skjermen kjem i venstre høgtalar.

Konklusjon

God grafikk, god lyd og talrike bonusgjenstander er med på å gjera dette til ein av dei betre versjonane av denne spelvarianten. Dette er eit spel det er vel verdt å bruka tid på, saman med gode vennar. Viss eg absolutt må nemna noko negativt, er det at grafikken er litt lite variert, og at ein ikkje kan spela mot kvarandre over nettverk.

Bilde

[Bilde frå spelet. Format: 320×240 PNG.]

[Bilde frå spelet. Format: 320×240 PNG.]

 

Spel­informasjon

Versjon
0.92
Forfattar
Richard Phipps
Heimesida
Dynamite
Kort beskriving
Nyversjon av dei klassiske Bomberman-/Dynablaster-spela. Opptil 4 spelarar kan delta samtidig.

Nedlasting

Liknande spel

Kategoriar spelet er med i

Dynamite vart først omtalt 2002-04-13.


Gratis kvalitetsdataspel-nettstaden er skriven og utforma av Karl Ove Hufthammer. Eg set alltid pris på kommentarar, kritikk og tips.

RSS-utgåva av denne nettstaden.