Gratis kvalitetsdataspel

Catch the Sperm II

Oppdatering 2009-07-08

Denne nettstaden er no offisielt lagt ned, eller i det minste lagt i koma. Eg vil ikkje komma med nokon nye omtalar framover. Dei gode nyheitene er at eg lèt alle dei gamle spelomtalane ligga oppe, og eg har sjekka og retta alle lenkjene, slik at det ikkje skal vera noko problem å lasta ned alle spela. Les gjerne òg historien bak Gratis kvalitetsdataspel, og send meg ein e-post om det er noko du lurer på.

Introduksjon

Dette spelet er litt spesielt. Du styrer nemlig ei kondomkanon, og skal skyta kondomar på sædceller og ymse virus. Absolutt originalt! Dette er for øvrig oppfølgjaren til det populære spelet Catch the Sperm.

Sjølve spelet

Sædceller kjem symjande inn frå venstre, og det er di oppgåva å hindra at dei kjem vidare. For kvar av dei du klarer å stoppa, får du poeng. Viss du imidlertid ikkje klarer å stoppa dei, er ikkje det noko katastrofe. Annleis er det med virusa som òg dukkar opp innimellom. Får du ikkje få slengt ein kondom over dei, er det «Game Over» (som i verkeligheita!).

Av og til dukkar det «spesialsædceller» opp. Desse er forma som blant anna Supermann, Tarzan og ein dinosaur, og du får spesialvåpen viss du klarer å fanga dei. For eksempel gjev dinosaursædcella deg store kondomar, mens Supermann-sædcella gjev hurtigfykande kondomar. Desse er for øvrig veldig kjekke å ha på dei seinare bretta.

To spelarar

I denne utgåva kan du òg spela tvekamp mot andre over Internett. Dette er kjempegøy!

Grafikk

Grafikken er skikkelig god. Både bakgrunnen, sædcellene og virusa er kjempebra teikna. I tillegg finst det nokre flotte effektar, med for eksempel bobler som svevar rundt. På eldre maskiner kan desse imidlertid føra til at spelet går seint/hakkete, og dei kan derfor slåast av.

Lyd

Musikken er òg kjempebra laga, og passar utmerka til spelet. Elles finst det fleire fine lydeffektar. For eksempel vil sædceller som klarer å passera kondomkanona utbryta eit lite «jippi», og Tarzan-sædcella kjem med – ja, nettopp – eit Tarzan-brøl.

Konklusjon og ymse anna

På alle område er dette spelet bra. Både grafikk og lyd held høg kvalitet, og det er kjempegøy å spela, spesielt mot andre over Internett.

Spelet vart for øvrig produsert på oppdrag av det sveitsiske helsedepartementet for å skapa merksemd og kunnskap om HIV og AIDS.

Bilde

[Bilde frå spelet. Format: 400×300 JPEG.]

[Bilde frå spelet. Format: 400×300 JPEG.]

 

Spel­informasjon

Versjon
1.0.2.67
Forfattar
Phenomedia/Stop Aids
Heimesida
Catch the Sperm II
Kort beskriving
Skyt sædceller og virus med kondomar. Spelet er gitt ut som eit ledd i ein kampanje for større allmenn merksemd og kunnskap om HIV og AIDS.

Kategoriar spelet er med i

Catch the Sperm II vart først omtalt 2002-03-05.


Gratis kvalitetsdataspel-nettstaden er skriven og utforma av Karl Ove Hufthammer. Eg set alltid pris på kommentarar, kritikk og tips.

RSS-utgåva av denne nettstaden.