Gratis kvalitetsdataspel

Happyland Adventures – Xmas Edition

Oppdatering 2009-07-08

Denne nettstaden er no offisielt lagt ned, eller i det minste lagt i koma. Eg vil ikkje komma med nokon nye omtalar framover. Dei gode nyheitene er at eg lèt alle dei gamle spelomtalane ligga oppe, og eg har sjekka og retta alle lenkjene, slik at det ikkje skal vera noko problem å lasta ned alle spela. Les gjerne òg historien bak Gratis kvalitetsdataspel, og send meg ein e-post om det er noko du lurer på.

To spel i eitt

Første gong dette spelet kom ut, heitte det berre Happyland Adventures. Seinare kom denne juleutgåva, med nye brett, ny musikk og ny grafikk. Men juleutgåva inneheld òg heile originalspelet, med originalbretta og originalgrafikken. Her følgjer derfor først ein omtale av originalspelet, og so av julesdelen.

Originaldelen

I Happyland er alle lykkelige. Sola skin, fuglane kvitrar – alt er rett og slett perfekt. Slik har det iallfall vore dei siste hundre åra, men no har ei forbanning falle over riket. Innbyggarane verkar forvirra – dei rører seg ikkje. Det blir derfor di oppgåva å bringa dei i sikkerheit …

Sjølve spelet

Dette er eit genialt, lite plattformspel. Du hoppar rundt og samlar opp små vesen (innbyggarane), for so å ta dei med til ei sikker sone, der du slepp dei laus. Du kan ha opptil fem stykk med deg om gongen, og dei følgjer deg overalt kor du går. For å gjera spelet litt vanskeligare, er det plassert ut ein del monster på bretta, saman med piggar du helst ikkje bør trakka på.

Du får oppgitt kor mange innbyggarar du treng redda for å kunna gå til utgangen. Men som den gode haren (!) du er, vil du sjølvsagt redda alle på brettet. Klarer du dette før tida går ut, blir alle fiendane gjort om til gullmyntar som du kan plukka opp. Klarer du òg dette, vil du komma til eit bonusbrett, med mykje frukt, diamantar, ekstraliv og ulike ting du får poeng av å ta. Slike ting er òg strødd rundt på dei vanlige bretta.

Ein del ting og nokre innbyggarar er gøymde. Det finst veggar du kan gå gjennom for å komma til dei. Det finst òg ein hemmelig utgang for kvart brett, i tillegg til den vanlige. Denne kan du først finna etter å ha redda so mange innbyggarar du må for å opna den vanlige inngangen.

Grafikk og lyd

Grafikken er skikkelig flott. Han er fargerik og grådig godt teikna – etter mi meining. Animasjonen/bevegelsane er jamne og fine, og haren er lett å styra. Musikken er fin, og spelet har mange små, flotte lydeffektar.

Juledelen

I denne julespesialen er alle hjelparane til nissen er forsvunne, og det blir opp til deg å finna dei, og redda jula …

Sidan dette er ein julespesial, er grafikken gjort «julete», med snø og is, og bonusgjenstandane er blitt typiske juleting. Ein ny funksjon i denne versjonen er at du kan skli på fiendar viss du har litt fart og du held inne ein eigen tast. Du kan òg ta lange hopp når du susar nedover isbelagte bakkar.

Musikk og grafikk

Standardmusikken frå Happyland Adventures er her bytta ut med julemusikk. Det er mange melodiar, alle av svært god kvalitet. Med slik musikk, og nydelig julegrafikk (dalande snø) blir du verkelig sett i julestemning av å spela dette spelet.

Passord

Nytt i juleversjonen er òg magiske, blå kuler. Kvart brett (med unntak av dei to første og det siste) inneheld fem av desse, ofte godt skjult. Viss du klarer å få tak i alle, og so klarer resten av brettet, får du passordet til neste brett. Då kan du begynna direkte på dette neste gong du spelar. Ein veldig kjekk funksjon!

Hemmelige rom

Eg nemnte at dei blå kulene ofte var godt skjult. Spelet inneheld nemlig mange hemmelige rom, oftast bak veggar du kan gjennom. Kvart brett har vanligvis fleire hemmelige rom (til og med eit av bonusbretta har det!), og det er ikkje alltid like lett å finna alle. Men det er òg her litt av utfordringa med spelet ligg – å leita etter hemmelige rom er kjempegøy!

Konklusjon

Som nemnt, spelet er genialt. Likar du plattformspel, vil du heilt sikkert elska dette, ikkje minst på grunn av den flotte grafikken og den gode spelbarheita. Er du lei bretta, kan du òg laga dine eigne, og dela desse med andre. Mange nye, gode brett kan du lasta ned frå heimesida til spelet.

Bilde

[Bilde frå spelet. Format: 320×200 PNG.]

[Bilde frå spelet. Format: 320×200 PNG.]

[Bilde frå spelet. Format: 320×200 PNG.]

[Bilde frå spelet. Format: 320×200 PNG.]

 

Spel­informasjon

Versjon
1.3
Forfattar
Johan Peitz
Heimesida
Happyland Adventures – Xmas Edition
Kort beskriving
Genialt plattformspel, no i juleversjon med flott julegrafikk og julemusikk.

Nedlasting

Kategoriar spelet er med i

Happyland Adventures – Xmas Edition vart først omtalt 2000-12-23, og versjonen no omtalt vart lagt til 2003-11-02.


Gratis kvalitetsdataspel-nettstaden er skriven og utforma av Karl Ove Hufthammer. Eg set alltid pris på kommentarar, kritikk og tips.

RSS-utgåva av denne nettstaden.