Gratis kvalitetsdataspel

FunRun

Oppdatering 2009-07-08

Denne nettstaden er no offisielt lagt ned, eller i det minste lagt i koma. Eg vil ikkje komma med nokon nye omtalar framover. Dei gode nyheitene er at eg lèt alle dei gamle spelomtalane ligga oppe, og eg har sjekka og retta alle lenkjene, slik at det ikkje skal vera noko problem å lasta ned alle spela. Les gjerne òg historien bak Gratis kvalitetsdataspel, og send meg ein e-post om det er noko du lurer på.

Introduksjon

I dette spelet kjører du ein bil (og ikkje kva som helst bil, men ei ekte «bobla»!) rundt på baner, innan ei viss tidsgrense. Hinder i vegbanen, samt krappe svingar er med på å gjera det vanskelig å halda denne tidsgrensa …

Du kan plukka opp ulike gjenstander som gjev deg ekstra fart, eller skadar bilen. Får du for mange av sistnemnte, blir bilen totalvrak!

Grafikk og lyd

Du bør ha eit 3D-grafikkort for å kunne spela dette spelet (det går nok utan, men då må velja veldig lav skjermoppløysing). Mitt 3D-kort er ikkje av dei beste, men det fungerte ganske greitt med dette spelet. Grafikken er verkelig god, og inneheld flotte spesialeffektar som for eksempel tåka.

Lyden består (naturlig nok) av billydar, samt små lydeffektar når du plukkar opp bonusgjenstandar eller krasjar! Desse er ganske greie.

Konklusjon

Dette er eit imponerande spel, først og fremst på grunn av grafikken. At det er gøy å spela, gjer ikkje saka noko verre! Likar du bilspel, kan eg trygt anbefala deg å prøva dette. Eg bør nok nemna at all tekst i spelet er på tysk, men dette er eigentlig ikkje noko problem.

Bilde

[Bilde frå spelet. Format: 256×192 JPEG.]

[Bilde frå spelet. Format: 256×192 JPEG.]

 

Spel­informasjon

Versjon
Første utgåva
Kort beskriving
Bilspel med fin 3D-grafikk.

Nedlasting

Kategoriar spelet er med i

FunRun vart først omtalt 2000-12-22.


Gratis kvalitetsdataspel-nettstaden er skriven og utforma av Karl Ove Hufthammer. Eg set alltid pris på kommentarar, kritikk og tips.

RSS-utgåva av denne nettstaden.