Gratis kvalitetsdataspel

Fenix Blade

Oppdatering 2009-07-08

Denne nettstaden er no offisielt lagt ned, eller i det minste lagt i koma. Eg vil ikkje komma med nokon nye omtalar framover. Dei gode nyheitene er at eg lèt alle dei gamle spelomtalane ligga oppe, og eg har sjekka og retta alle lenkjene, slik at det ikkje skal vera noko problem å lasta ned alle spela. Les gjerne òg historien bak Gratis kvalitetsdataspel, og send meg ein e-post om det er noko du lurer på.

OBS! Dette er ein betaversjon av eit spel. Det vil seia at det ikkje er ferdig, og vil sannsynligvis innehelda feil, kanskje alvorlige feil. Kanskje vil det fungera OK, kanskje ikke. Verken eg eller spelprodusenten kan garantera noko.

Introduksjon

La meg begynna med å seia at dette spelet ser veldig lovande ut. Det er eit tradisjonelt rollespel der du ser hovudpersonen (på skrå) ovanfrå. Denne førehandsversjonen er fullt spelbar og faktisk ikkje so heilt liten.

Konklusjon

Grafikken er flott og musikken det samme (sjølv om denne skal byttast ut før spelet blir ferdig). Nokre flotte grafiske effektar har det og blitt plass til. Spelet fungerer fint og er ganske gøy. Dette er som nemnt ein betaversjon, men vil likevel gje deg nokre timar god underhaldning.

 

Spel­informasjon

Versjon
Demo 2
Forfattar
Sirocco@flashmail.com
Heimesida
Fenix Blade
Kort beskriving
Eit veldig bra rollespel i betaversjon.

Nedlasting

Kategoriar spelet er med i

Fenix Blade vart først omtalt 1999-10-27.


Gratis kvalitetsdataspel-nettstaden er skriven og utforma av Karl Ove Hufthammer. Eg set alltid pris på kommentarar, kritikk og tips.

RSS-utgåva av denne nettstaden.